Chính sách bảo mật

Thông tin khách hàng mà chúng tôi thu thập bao gồm

  • Họ & Tên
  • Điện thoại
  • Địa chỉ
  • Email

Những thông tin trên sẽ được sử dụng cho một hoặc tất cả các mục đích sau đây

  • Thông báo thông tin của khách hàng cho đơn vị vận chuyển hàng hóa cho quý khách.
  • Cung cấp dịch vụ và các thông tin mới về sản phẩm để quý khách hàng được biết.

Thời gian lưu trữ thông tin

  • Thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ và bảo mật trong hệ thống nội bộ của chúng tôi trong quá trình cung cấp dịch vụ, thông tin sản phẩm cho khách hàng, hoặc cho đến khi khách hàng có yêu cầu hủy các thông tin đã cung cấp.

Cam kết bảo mật thông tin khách hàng

  • Chúng tôi cam kết không bán, chia sẻ hay trao đổi thông tin cá nhân của khách hàng cho một bên thứ ba nào khác khi không có sự cho phép từ khách hàng.
  • Yêu cầu khách hàng phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, điện thoại, …., và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý website không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của khách hàng đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

Nếu quý khách không hài lòng với việc chúng tôi xử lý thắc mắc hay khiếu nại của quý khách, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo Hotline: 0976 131 655